058 257 3756

Maak direct een afspraak

Informatie aanvragen of een afspraak maken? Bel dan met:

058 2573756 of 06 4103 3756

Wij zijn elke dag bereikbaar van 08:00 tot 22:00. Ook in het weekend bereikbaar!

Het vernieuwde rijexamen

Het nieuwe rijexamen is ingevoerd. Dit houdt in dat er een vernieuwd theorie-examen en  een vernieuwd praktijkexamen komt. De vier nieuwe onderdelen zijn:

  1. Zelfstandig een route rijden
  2. Bijzondere manoeuvres
  3. Evalueren
  4. Milieubewust rijden

Zelfstandig een route rijden

Eén van de nieuwe onderdelen van het vernieuwde praktijkexamen is het zelfstandig rijden. De examinator kan de kandidaat  –  zonder aanwijzingen naar of van een bekend punt laten rijden;) (vanaf 1 maart 2009 verdwijnen de vaste coördinatiepunten in vrije punten)  – of navigatieapparatuur laten gebruiken;  –  of achtereenvolgens drie tot vijf opdrachten geven om een locatie te bereiken (clusteropdracht). Onderweg krijgt de kandidaat,  gedurende dit onderdeel verder geen aanwijzingen. De bedoeling van dit onderdeel is om te toetsen of de aanstaande rijbewijsbezitter veilig weggedrag en zelfstandigheid weet te combineren. Als zich files voordoen, wordt daarbij het rijgedrag beoordeeld. Navigatie apparatuur wordt alleen gebruikt als de rijschool ( wij wel) de leerling daarmee vertrouwd heeft gemaakt. (maar navigatie is niet verplicht bij het examen).

Bijzondere manoeuvres

Het onderdeel bijzondere verrichtingen verdwijnt en maakt plaats voor de bijzondere manoeuvres. De kandidaat kan bij dit onderdeel een omkeeropdracht krijgen, een parkeeropdracht en een stopopdracht. De examinator kiest twee van deze drie opdrachten. Daarnaast kan hij  steekproefsgewijs de vertrouwde hellingproef laten uitvoeren. Bij de omkeeropdracht wordt de kandidaat gevraagd in tegengestelde richting verder te rijden en zelf het moment en de manier van keren te bepalen. Dit principe van zelfstandigheid keert ook terug in de parkeer- en stopopdracht.

Evalueren

Bij het derde nieuwe onderdeel – situatie bevraging genaamd- vraagt de examinator naar de afwegingen van de kandidaat. Na een verkeerssituatie zet deze de auto deze gevraagd langs de kant en legt uit waarom hij deed wat hij deed. Verder vult de kandidaat vóór het examen een vragenlijst in die inzicht geeft in zijn sterke en minder sterke kanten. Pas na het examen leest de examinator de antwoorden en bespreekt ze.

Milieubewust rijden

De principes van Het nieuwe rijden ( zie punt Het nieuwe rijden) keren in het praktijkexamen terug onder de naam Milieubewust rijden. Dit onderdeel is bij onze rijschool al vele jaren geïntegreerd. Aandacht voor de bandenspanning, het schakelgedrag en vooral het anticiperen op verkeerssituaties zijn hier beoordelingselementen. Zij zorgen niet alleen voor een lager brandstofgebruik, maar ook voor veiliger rijgedrag.

autorijschool Kort

Algemene voorwaarden