Seerob 10

9051VA, Stiens

+31 (0) 58 257 3756

07:00 - 22:00

Maandag t/m Zaterdag

Het Vernieuwde Rijexamen

Het nieuwe rijexamen is ingevoerd. Dit houdt in dat er een vernieuwd theorie-examen en  een vernieuwd praktijkexamen komt. De vier nieuwe onderdelen zijn:

  1. Zelfstandig een route rijden
  2. Bijzondere manoeuvres
  3. Evalueren
  4. Milieubewust rijden

Zelfstandig een route rijden

Eén van de nieuwe onderdelen van het vernieuwde praktijkexamen is het zelfstandig rijden.  De examinator kan de kandidaat  –  zonder aanwijzingen naar of van een bekend punt laten rijden;  – of daarbij navigatie laten gebruiken;  –  of achtereenvolgens drie tot vijf opdrachten geven om een locatie te bereiken (clusteropdracht). Onderweg krijgt de kandidaat,  gedurende dit onderdeel verder geen aanwijzingen. De bedoeling van dit onderdeel is om te toetsen of de aanstaande rijbewijsbezitter veilig weggedrag en zelfstandigheid weet te combineren. Als zich files voordoen, wordt daarbij het rijgedrag beoordeeld.

 

Bijzondere manoeuvres

Het onderdeel bijzondere verrichtingen maakt plaats voor de bijzondere manoeuvres. De kandidaat kan bij dit onderdeel een omkeeropdracht krijgen, een parkeeropdracht en een stopopdracht. De examinator kiest twee van deze drie opdrachten. Daarnaast kan hij  steekproefsgewijs de vertrouwde hellingproef laten uitvoeren. Bij de omkeeropdracht wordt de kandidaat gevraagd in tegengestelde richting verder te rijden en zelf het moment en de manier van keren te bepalen. Dit principe van zelfstandigheid keert ook terug in de parkeer- en stopopdracht.

Evalueren

Bij het derde nieuwe onderdeel – situatie bevraging genaamd- vraagt de examinator naar de afwegingen van de kandidaat. Na een verkeerssituatie zet deze de auto deze gevraagd langs de kant en legt uit waarom hij deed wat hij deed. Verder vult de kandidaat vóór het examen een vragenlijst in die inzicht geeft in zijn sterke en minder sterke kanten. Pas na het examen leest de examinator de antwoorden en bespreekt ze.

Milieubewust rijden

De principes van Het nieuwe rijden ( zie punt Het nieuwe rijden) keren in het praktijkexamen terug onder de naam Milieubewust rijden. Dit onderdeel is bij onze rijschool al vele jaren geïntegreerd. Aandacht voor de bandenspanning, het schakelgedrag en vooral het anticiperen op verkeerssituaties zijn hier beoordelingselementen. Zij zorgen niet alleen voor een lager brandstofgebruik, maar ook voor veiliger rijgedrag.

Bij het nieuwe rijden gaat het om een nieuwe rijstijl, die u veel oplevert. Iedereen die een opleiding bij ons volgt, krijgt automatisch deze rijstijl in zijn opleiding verwerkt.
Voor alle andere weggebruikers die het rijbewijs al jaren bezitten is dit rijden nieuw. U kunt op de rijschool theoretische uitleg  krijgen en gaan samen met u in uw eigen auto de weg op om Het Nieuwe Rijden te leren en in de praktijk te brengen.

De uitgangspunten van Het Nieuwe Rijden zijn:

  • vlot
  • veilig
  • comfortabel
  • energiebewust

De rijstijl van Het Nieuwe Rijden maakt optimaal gebruik van de  voordelen die een moderne
auto te bieden heeft. Het Nieuwe Rijden is daarom een plezierige en comfortabele rijstijl. Bovendien is het veilig en bespaard u brandstof. (dit kan u op één volle tank, wel zo`n 100 tot 200 km extra opleveren).

Bij Het Nieuwe rijden gaat het om relatief geringe aanpassingen van de rijstijl die veel opleveren. Het toepassen van enkele eenvoudige tips levert al direct een toename op in rijcomfort en veiligheid, terwijl tegelijkertijd brandstof wordt bespaard. U schakelt vlot op (2500 toeren) en in zo hoog mogelijke versnelling  weer uitrollen. Door een regelmatige controle en het op spanning houden van de autobanden bespaart een automobilist al snel één tot twee volle tanken brandstof per jaar. Het Nieuwe Rijden  draagt bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot (Milieu).

Bij Het Nieuwe Rijden draait het vooral om het rijgedrag. Een goed begin is het halve werk. Daarom wordt Het Nieuwe Rijden ingebouwd in de basisrijopleiding.