Seerob 10

9051VA, Stiens

+31 (0) 58 257 3756

07:00 - 22:00

Maandag t/m Zaterdag

Algemene voorwaarden

Autorijschool Kort Stiens

1. Hoofddoel van de rijopleiding is: een ieder tot een zelfstandig, veilig en sociaal verantwoordelijk weggebruiker te laten worden.

2. Het afzeggen van rijlessen  dienen steeds minimaal  24 uur vooraf te geschieden, dit in verband met organisatie en planning.  Anders zijn wij genoodzaakt de volledige lesprijs  in rekening te brengen. Dit geldt ook voor ziekte! Lessen op zaterdag, avond, proefexamens en examens kunnen niet worden afgezegd. (Als het bij  ons mogelijk is om te schuiven is het  geen probleem). Indien de leerling niet aanwezig is op het  afgesproken tijdstip en plaats, wacht de instructeur maximaal 5 min.

3. Er wordt van u verwacht bij elke rijles uw Risboek / handboek van de praktijk mee te nemen.

4. In verband met oproepen voor rijexamens waarvoor de lesauto beschikbaar gesteld dient te worden, behoudt de rijschool het recht afspraken te wijzigen.

5. De lesauto kan door onvoorziene omstandigheden ( b.v. uitlopen van een examen, stremmingen in het verkeer, autopech e.d.) na het afgesproken tijdstip verschijnen.

6. Ons kantoor is aan huis en is telefonisch te bereiken. Wanneer er niemand  de telefoon opneemt, laat dan altijd een berichtje achter op onze telefoonbeantwoorder of bel naar het mobiele nummer dat op het antwoordapparaat staat zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen bellen. Langskomen mag natuurlijk ook.

7. Ter bevordering van een goede voortgang van uw rijopleiding is een  proefexamen en / of een tussentijdse toets door het C.B.R. zeer aan te raden.

8.Het aanvragen van het rijexamen geschiedt uitsluitend in overleg met uw instructeur.

9.De  autorijschool behoudt zich het recht tussentijdse tariefwijzigingen door te voeren.

10. Betalingen geschieden via telebankieren  pin betaalverzoek of contant en wel na iedere rijles of bij pakketten voor de eerste rijles van  een pakket. Bij alle pakketten is vooruitbetaling noodzakelijk en de pakketten zijn na de laatst gereden les van een pakket nog een half jaar  geldig. Bij   lessen pakketten krijgt u bij: “geslaagd”, het geld van de lessen die teveel  betaald  zijn retour,  Dus niet bij vroegtijdige beëindiging. Wel worden administratiekosten berekend.

11. Bestuurder van een motorvoertuig; dit is degene die het motorvoertuig bestuurt, of  degene die, overeenkomstig  de algemene maatregel  van bestuur gestelde voorwaarde, wordt geacht het motorvoertuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen (Art 1 lid 1  WVW). Je moet dus onderscheid maken tussen degene die daadwerkelijk bestuurt,  ook wel de feitelijke bestuurder genoemd en hij die  onder toezicht laat  besturen, de juridische bestuurder. Deze laatstgenoemde is juridisch aansprakelijk. Tijdens het volgen  van  rijtest of gedurende het rijexamen  is de leerling dus de feitelijke bestuurder terwijl de instructeur of de examinator de juridische  bestuurder.  Deze laatstgenoemde is juridisch aansprakelijk. Dit betekent, dat  wanneer een leerling met rijbewijs rijdt, zelf juridisch  verantwoordelijk is.

12. Deze voorwaarden liggen ook bij KvK gedeponeerd onder nummer: 702446. en op de rijschool ter inzage!