058 257 3756

Maak direct een afspraak

Informatie aanvragen of een afspraak maken? Bel dan met:

058 - 257 37 56

Wij zijn elke dag bereikbaar van 08:00 tot 22:00. Ook in het weekend bereikbaar!

Theorie

 

De theorie in 1 dag wordt op maandag gehouden incl. lunch, van 7.00 – 14.00,  dezelfde dag heb je na 15.00 het CBR theorie examen in Leeuwarden, ( er is evt. vervoer naar Leeuwarden) zie www.theoriekort.nl voor opgave.

Door al twintig jaar ervaring  in theorieles geven weten we heel goed, hoe we je snel en eenvoudig zonder moeite kunnen laten slagen voor je CBR- examen.

Er wordt les gegeven in kleine groepen 4 – 12 personen. Geen massagebeuren. Overzichtelijk en duidelijk.

Deelname voor iedereen uit het gehele noorden. Ongeacht welke rijschool je rijdt of wilt gaan rijden.

Theorie materiaal op de rijschool verkrijgbaar.  Hier kun je zelf mee aan de slag gaan, ook blijven we individuele theorielessen geven. één op één.

 

 

 

 

 

We hebben een unieke lesmethode ontwikkeld, die volledig op de nieuwste ontwikkelingen van het CBR-examen gericht is!  In eerste instantie wordt de stof behandeld van de theorie zelf, daarnaast wordt er getoetst met oefen examens, die vervolgens na de tijd, stuk voor stuk worden nagelopen en uitgelegd. Wij geven je een intensieve begeleiding en zorgen dat je de stof echt begrijpt.( ook voor leerlingen met  dyslexie )

 

 

 

 

 

Dit is dan ook een succesvolle formule gebleken, zodat iedereen zal slagen voor het CBR theorie examen.  Het is altijd aan te raden om van te voren al goed de lesstof uit een lesboek of onlinecursus te bestuderen Wanneer je alles goed voorbereid slaag je sneller en makkelijker.

  • Theorie cursus Theorie op 1 dag!  wordt  gegeven op: maandag. Ga naar onze nieuwe website! www.theoriekort.nl Altijd geslaagd!
  • Opgave: Klik op www.theoriekort.nl ga naar direct aanmelden, selecteer datum en betaal met ideal.

 

Bromfiets: theoriebromfiets-examen kan vanaf 15.5 jaar.

Auto: theorieauto-examen kan vanaf 16.5 jaar

Bromfiets-theorie-examen:Het examen bromfiets bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal in moet vullen. Je moet minimaal 44 vragen goed beantwoorden, om te slagen.  Het bromfiets theoriebewijs is 1.5 jaar geldig. Het theorie examen bromfiets duurt ongeveer een half uur.

Auto-theorie-examen: Het theorie-examen voor de auto wordt getoetst op, gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht.  Het theoriebewijs is 1.5 jaar geldig. Het theorie examen duurt ongeveer een half uur. Klik op link  video en zie hoe een theorie-examen gaat.

1. gevaarherkenning (25 vragen) Hiervan moeten er 13 vragen goed zijn.In dit examenonderdeel wordt praktijkinzicht getoetst door middel van 25 inzichtvragen. Wat moet je doen in deze situatie? Remmen, gas loslaten of niets?

2. verkeersregels (30 vragen)Wet- en regelgeving omtrent verkeer.

3. verkeersinzicht / risico’s (10 vragen) Van deze 40 vragen ( verkeersregels en verkeersinzicht: moeten er 35 goed zijn. Bij deze vragen gaat het niet zo zeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie, verstandig is om te doen.

  • Voor theorie-examens kunt u alleen reserveren via Autorijschool Kort of via www.cbr.nl
  • Individuele examens, kunnen alleen maar via Autorijschool Kort worden gereserveerd
  • Het theorie examen is 1.5 jaar geldig.
  • Het adres waar u het theorie-examen doet Vanaf april CBR Leeuwarden, Douwe Tammingawei 30 8914 BK Leeuwarden
  • U neemt mee; legitimatiebewijs en oproepkaart.

vanuit: Stiens, Harlingen, Leeuwarden, Dronrijp, Franeker, Dokkum,  Burgum,Surhuisterveen, Damwoude, Veenwouden, Hardegarijp, Westereen, Buitenpost, Kollum, Akkrum, Grou, Workum, Lemmer, Koudum, Bolsward, Wommels, Heerenveen, Makkum, Joure, Sneek,  Drachten, St.Annaparochie, Berlikum, Beetgumermolen,  Friesland, Het Noorden, er is een goeie busverbinding.

Voor aanmelding, intake of andere informatie - In bericht ook graag melden:Naam, Adres, Plaats, telefoonnummer BSN-nr, geboortedatum en voor welke categorie je informatie/ aan wilt melden!
Algemene voorwaarden